Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Życie i Rodzina z siedzibą przy ul. Ogrodowej 28/30 lok. 104 w Warszawie;
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu złożenia podpisu pod petycją oraz otrzymywania informacji o bieżącej działalności Fundacji Życie i Rodzina;
 3. Podane dane będą przetwarzane w celu Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w poniższych celach:
  1. przesyłania przez Administratora oraz podmioty współpracujące biuletynu informacyjnego.
  2. prowadzenia przez Administratora oraz podmioty współpracujące fundraisingu bezpośredniego za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej
 4. informowania o bieżącej działalności statutowej Fundacji Życie i Rodzina środkami komunikacji elektronicznej lub telefonicznej (w zależności od podanych danych) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo przez okres funkcjonowania Fundacji;
 6. Pani/Pana dane osobowe (adres e-mail) będą udostępniane adresatom petycji wskazanym każdorazowo w petycji, a także podmiotom współpracującym w zakresie wskazanym w pkt 3.;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.