6734

podpisówŻądamy usunięcia z KUL ks. prof. Alfreda Wierzbickiego!
Poręcza za bandytę, promuje ideologię LGBT, współpracuje ze środowiskami wrogimi wobec Kościoła! Żądamy usunięcia z KUL ks. prof. Alfreda Wierzbickiego!Treść petycji

Magnificencjo!

W związku z ostatnimi zachowaniami ks. prof. Alfreda Wierzbickiego – nielicującymi z powagą i misją Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – domagam się zwolnienia księdza Wierzbickiego z KUL oraz natychmiastowego odsunięcia go od pracy ze studentami!


W swojej działalności publicznej ks. Wierzbicki od lat wypowiada się niezgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego, promuje ideologię gender, a ostatnio poręczył za podejrzanego o szereg przestępstw Michała Sz., pseudonim „Margot”. Michał Sz. decyzją sądu przebywał w areszcie w Płocku. Jest podejrzany o rozboje oraz serię profanacji. Promuje ideologię gender twierdząc, że nie jest ani mężczyzną, ani kobietą i każe mówić do siebie jak do kobiety. Współpracuje z innymi bojówkarzami LGBT i inspiruje działaczy tego środowiska do kolejnych zamieszek.


Poręczanie za osobę podobnej proweniencji przez wykładowcę katolickiej uczelni jest rzeczą skandaliczną. Wpisuje się w kampanię od dawna prowadzoną przez ks. Wierzbickiego, a mającą na celu oswajanie społeczeństwa z ideologią skrajnej lewicy i przesuwanie debaty publicznej w stronę akceptacji postulatów LGBT. Do tej kampanii ks. Wierzbicki wykorzystuje autorytet pracownika naukowego KUL. Udziela wywiadów mediom jawnie nieprzychylnym Kościołowi Katolickiemu - nie w celu obrony Kościoła, ale po to, by siać zamęt, co do jego nauki. Matkę Bożą nazywał „matką gender”, o aresztowanym Michale Sz. wypowiadał się per „ona” przyjmując jako własną optykę płci społeczno-kulturowej.


Jest oczywiste, że zachowujący się w ten sposób wykładowca przynosi hańbę uczelni, na której pracuje. Z uwagi na wywoływanie publicznego zgorszenia powinien też zostać natychmiast odsunięty od pracy ze studentami.


Odcięcie się władz KUL od wypowiedzi i działań podległego pracownika nie wystarczy, szczególnie, iż uczelnia wydaje komunikat w sprawie ks. Wierzbickiego nie po raz pierwszy. Wnoszę więc o usunięcie ks. Wierzbickiego z funkcji Kierownika Katedry Etyki oraz z grona wykładowców Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.Z poważaniem,

Imię i nazwisko

Adresaci petycji:

J.M. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
ks. prof. dr. hab. Mirosław Kalinowski