5762

podpisówRĘCE PRECZ OD WIELKANOCY!
Zbliża się Wielkanoc – kolejne z rzędu święta, które rząd chce nam wszystkim odebrać. Po zamknięciu kościołów przed rokiem, zamknięciu cmentarzy tuż przed Dniem Wszystkich Świętych i Zaduszkami, drastycznych restrykcjach ograniczających kult religijny i spotkania rodzinne w okresie Bożego Narodzenia – znowu słyszymy, że w najbliższych dniach wprowadzony zostanie zakaz przemieszczania się i bezwzględne limity obecności w kościołach.

Pora powiedzieć STOP temu szaleństwu.

Cztery lata temu – na przełomie zimy i wiosny 2017 roku – raportowano kilkadziesiąt tysięcy przypadków grypy dziennie i mówiono wprost o epidemii. W dniach 16 – 22 stycznia 2017 roku odnotowano 230 tysięcy nowych zachorowań lub podejrzeń o zachorowanie. To 33 tysiące dziennie! Nikt nie wprowadzał z tego powodu lockdownu, nie zamykał przedsiębiorcom firm, nie ograniczał kultu religijnego. Fala zachorowań rozwinęła się i minęła. To naturalna kolej rzeczy.

Dziś pod pretekstem tzw. „pandemii” koronawirusa wprowadza się najbardziej radykalne restrykcje nie licząc się z faktami, niszcząc życie obywatelom, odbierając im możliwość podnoszenia odporności (np. poprzez ograniczenia w uprawianiu sportu), redukcji stresu przez dostęp do rozrywki czy spotkań towarzyskich. Dzieci zamyka się w domu i zmusza do nauki przy komputerze, choć szkodzi to trwale ich rozwojowi. Jednak najbardziej szalonym pomysłem jest faktyczne uniemożliwienie świętowania najważniejszych w roku świąt – Triduum Paschalnego i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Nie ma na to naszej zgody!

Podpisujmy petycję do Premiera Morawieckiego o zaprzestanie szykanowania katolików i otwarcie kościołów, szczególnie w okresie Wielkanocy.Treść petycji

Panie Premierze!

Stanowczo nie zgadzam się na drastyczne ograniczanie kultu religijnego i niszczenie przez rząd kolejnych świąt – tym razem Wielkanocy.

Udział w praktykach religijnych jest prawem każdego obywatela. Dostęp do sakramentów to dla katolika rzecz nie do zastąpienia. Relacje telewizyjne z nabożeństw nigdy nie zastępują bezpośredniego w nich uczestnictwa. Triduum Paschalne i Święta Zmartwychwstania Pańskiego to najważniejsze dni w roku.

Stosownie do konstytucyjnej zasady wolności sumienia oraz zgodnie z Konkordatem praktyki religijne nie mogą być ograniczane przez urzędników państwowych. Kościół zachowuje w tym obszarze autonomię i zarządza sprawowaniem liturgii w sposób niezależny od władzy świeckiej.

Jakiekolwiek organiczanie dostępu do liturgii jest zatem nadużyciem władzy i nie może być tolerowane w praworządnym państwie.

Ogłaszanie kolejnego lockdownu w chwili, gdy zbliżają się najważniejsze dla katolików święta nosi znamiona prześladowania tej grupy religijnej i nie znajduje uzasadnienia z punktu widzenia epidemiologicznego. Cztery lata temu w Polsce notowano dziennie ponad 30 tysięcy zachorowań na grypę, ta fala minęła bez narzucania obywatelom radykalnych ograniczeń w funkcjonowaniu osobistym i społecznym. Nie ma podstaw, by w obecnej sytuacji postępować w inny sposób, w szczególności brak podstaw do zamykania kościołów i uniemożliwiania spotkań w gronie rodziny i znajomych.

Żądam:
- zaprzestania dyskryminacji katolików,
- otwarcia kościołów w okresie Wielkanocy i na stałe – bez żadnych limitów,
- przywrócenia normalnego życia społecznego i odstąpienia od restrykcji wprowadzanych pod pretekstem koronawirusa.

Jednocześnie informuję, że jeśli swoimi decyzjami odbierze Pan Polakom nadchodzącą Wielkanoc, w kolejnych wyborach będę zmuszony przenieść moje poparcie na inną formację polityczną, gdyż nie godzę się na walkę z religią katolicką.

Z poważaniem,

Imię i nazwisko

Adresaci petycji:

Prezes Rady Ministrów
Mateusz Morawiecki