2198

podpisówRatujcie dzieci zagrożone aborcją!
16 kwietnia 2020 sejmowa większość zagłosowała za skierowaniem ustawy #ZatrzymajAborcję do Komisji Zdrowia oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Praktyka pokazuje, że komisje są dość oporne, aby pracować nad ochroną życia.

Napisz do Przewodniczących obu komisji – posła Tomasza Latosa i poseł Urszuli Ruseckiej, aby przyspieszyli prace i ratowali dzieci!Treść petycji

Szanowni Państwo Posłowie na Sejm RP!

16 kwietnia br. projekt #ZatrzymajAborcję został skierowany (także Państwa głosami) do dalszych prac w kierowanych przez Państwa sejmowych komisjach. Nie zdecydowano natomiast o natychmiastowym II czytaniu projektu.

Taka decyzja parlamentarzystów nie kojarzy się zbyt dobrze. Wszyscy wiemy, co działo się z ww. projektem w poprzedniej kadencji, kiedy został on skierowany najpierw do komisji stałych, a następnie do specjalnej podkomisji, aby już tego etapu legislacji nie opuścić. Co więcej, nie odbyło się nawet żadne posiedzenie gremium, które miało nad tym projektem pracować. Nietrudno więc stwierdzić, że ponad 800 tys. osób, które podpisało się pod tym projektem, zostało przez politycznych decydentów w jakiś sposób zlekceważone.

Na obecnym etapie o losach ustawy obywatelskiej decydują właśnie Państwo - Przewodniczący Komisji Zdrowia oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Jako obywatel i osoba popierająca projekt wnoszę więc, aby niezwłocznie zwołali Państwo zarządzane przez siebie komisje, zaopiniowali Państwo projekt pozytywnie i skierowali go do kolejnego czytania.

Setki tysięcy Polaków mają prawo do tego, aby projekt przez nich wniesiony został rozstrzygnięty przez Parlament od początku do końca. Czas jest tym bardziej ważny, że wciąż - zgodnie z państwowym prawem - zabijane są w Polsce jedne z najbardziej bezbronnych istot, jakimi są nienarodzone dzieci. Warto też mieć na uwadze, że projekt ma poparcie Prezydenta wywodzącego się przecież z Państwa partii i środowiska politycznego. Andrzej Duda zadeklarował ostatnio w wywiadzie prasowym, że jeżeli projekt zakazujący aborcji tzw. eugenicznej trafi na jego biurko, to z pewnością go podpisze, a samą aborcję nazwał jednoznacznie morderstwem.

Opisanego wyżej działania oczekują od Państwa obywatele, także Wasi wyborcy. Wzywam więc Państwa, aby działali mając na uwadze wspólne dobro i podstawowe wartości chrześcijańskiej cywilizacji, a przede wszystkim życie małych bezbronnych dzieci, które nie są gorsze od nikogo z nas tylko dlatego, że poczęły się z niepełnosprawnością.

Poziom opieki społecznej czy zdrowotnej dostępnej po urodzeniu może być zmienny w czasie i nie może być nigdy argumentem za zabijaniem niewinnych ludzi!

Mam nadzieję, że wykażą się Państwo niezbędną szlachetnością i pomogą powstrzymać dalszą dyskryminację dzieci, które nie mogą jeszcze wypowiedzieć się w swojej obronie.

Jednocześnie podkreślam, że odmowa przyspieszenia prac nad projektem będzie dla mnie przesłanką, aby w nadchodzących wyborach oddać głos na kogo innego. Do podobnego postępowania będę też zachęcać rodzinę i znajomych.

Z poważaniem

Imię i nazwisko

Adresaci petycji:

Przewodniczący sejmowej Komisji Rodziny
p. Tomasz Latos

Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
p. Urszula Rusecka