731

podpisówPoparcie dla działań prokuratury i policji wobec Michała Sz.!
W piątek 7 sierpnia br. policja aresztowała Michała Sz. podejrzanego o znieważenie pomnika Pana Jezusa przed kościołem Św. Krzyża w Warszawie oraz o atak na wolontariusza prolife i jego samochód. Aresztowaniu towarzyszyła nielegalna manifestacja agresywnych działaczy LGBT, którzy próbowali nie dopuścić do wyegzekwowania wyroku sądu wobec Sz. Dziś środowiska homoseksualne (wspierane przez swoich lobbystów na arenie międzynarodowej) oskarżają polską policję oraz władze RP o naruszenie prawa, choć to właśnie szacunek do prawa wymagał zdecydowanych działań wobec bandytów.

Piszemy do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry oraz Komendanta Głównego Policji Jarosława Szymczaka z poparciem dla podjętych przez nich działań.Treść petycji

Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie Generale!

Wyrażam poparcie dla działań sądów, policji oraz prokuratury podjętych w sprawie Michała Sz. podejrzanego o dokonanie profanacji pomnika Pana Jezusa przed kościołem Św. Krzyża w Warszawie, pobicie wolontariusza pro-life i zdemolowanie samochodu, którym się poruszał.

Środowiska LGBT twierdzą, że walczą o równość wobec prawa. Przejawem takiej właśnie równości jest traktowanie obywatela stosownie do jego postępowania, niezależnie od tego, jakie preferencje seksualne deklaruje i jakie pseudonimy przybiera.

Ulice Warszawy stały się ostatnio miejscem agresywnej ekspansji homoideologii - nie liczącej się z polskim porządkiem prawnym ani dobrymi obyczajami. Wulgarne ataki na funkcjonariuszy policji, którzy przyszli wyegzekwować wyrok sądu wobec mężczyzny podejrzanego o przestępstwo – tosytuacja, w której należy działać z całą stanowczością. Wspieram policjantów, którzy nie dali się wciągnąć w wojnę ideologiczną i zachowali się zgodnie z obowiązującymi procedurami zatrzymując uczestników rozruchów.

Wyrażam nadzieję, że Michał Sz. poniesie zasłużoną karę i że nacisk lobby LGBT nie spowoduje, że zacznie być traktowany inaczej niż każdy inny obywatel podejrzany o łamanie prawa.

Z poważaniem,

Imię i nazwisko

Adresaci petycji:

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro
Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk