4069

podpisówO ochronę życia dzieci zagrożonych aborcją! Petycja do Prezes TK Julii Przyłębskiej
22 października 2020 Trybunał Konstytucyjny zajmie się rozpatrywaniem
wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP tzw. aborcji
eugenicznej, czyli zabijania dzieci podejrzanych o chorobę lub
niepełnosprawność. Wcześniej Trybunał przez trzy lata hamował wydanie
orzeczenia w tej sprawie. Piszemy do Prezes TK Julii Przyłębskiej o wydanie
dobrego, zgodnego z Konstytucją orzeczenia!Szanowna Pani Prezes!22 października 2020 r. Trybunał Konstytucyjny na czele z Panią jako Przewodniczącą składu orzekającego, rozpozna sprawę niezgodności z konstytucją tzw. przesłanki eugenicznej w polskiej ustawie aborcyjnej. Dzieje się to po trzech latach oczekiwania i licznych naciskach ze strony opinii publicznej, a także w chwili, gdy w Sejmie czeka na rozpatrzenie największa w historii Polski inicjatywa pro-life #ZatrzymajAborcję.

Dopuszczanie selekcji i zabijania nienarodzonych ze względu na możliwość wystąpienia wad wrodzonych przypomina najgorsze nazistowskie praktyki. Jest hańbą dla polskiego państwa. Trybunał Konstytucyjny pod Pani przewodnictwem może tę hańbę zakończyć.

W imię obrony każdego człowieka i bezpieczeństwa obywateli bez względu na stan ich zdrowia, domagamy się jak najszybszego wydania orzeczenia ratującego życie nienarodzonych dzieci. Chcemy bezpieczeństwa każdego człowieka oraz zaprzestania naruszania zawartego w konstytucji prawa do życia.

Od chwili złożenia w Sejmie projektu #ZatrzymajAborcję oraz pierwszego wniosku do TK w tej sprawie legalnie zamordowano ponad 3000 poczętych dzieci. Wprowadzenie ochrony życia małych Polaków to najważniejsze zadanie stojące dziś przed instytucjami państwa.

Z poważaniem,
...............

Adresaci petycji:

Pani Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Julia Przyłębska