2949

podpisówO natychmiastowe podjęcie prac nad projektem #ZatrzymajAborcję!
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Bożena Borys-Szopa podczas ostatniego spotkania komisji pozwoliła na to, żeby projekt #ZatrzymajAborcję po raz kolejny został zlekceważony. Pomimo zgłoszonego wniosku formalnego postąpiono wbrew procedurom sejmowym i nad nim nie zagłosowano. Projekt trafił do komisji 10 stycznia br. po pierwszym czytaniu i głosowaniu, w którym 277 posłów opowiedziało się za dalszym jego procedowaniem, a tylko 134 przeciw niemu. Niestety od przeszło dwóch miesięcy #ZatrzymajAborcję znajduje się w sejmowej zamrażarce.

W czasie, gdy posłowie opóźniają prace nad wniesionym przez obywateli projektem, co 8 godzin w którymś z polskich szpitali zabijane jest kolejne niewinne, nienarodzone dziecko. Podjęcia prac nad projektem domaga się blisko milion obywateli, których podpisy zostały złożone w Sejmie. O niezwłoczne zagwarantowanie prawa do życia apeluje Episkopat Polski w komunikacie z dnia 14.03 br.
Regulamin Sejmu przewiduje uzupełnianie porządku obrad komisji, jest to prosta i często stosowana procedura. Każdy z członków komisji może złożyć wniosek formalny w celu uzupełnienia planu posiedzenia o rozpatrzenie dodatkowego projektu ustawy. Następnie wniosek poddaje się pod głosowanie. Jest to odpowiedzialność wszystkich członków komisji i każdego z nich z osobna, a zwłaszcza tych, którzy deklarują poparcie dla zakazu zabijania dzieci.

Podpisz petycję do posłów komisji, aby złożyli i przegłosowali wniosek formalny o natychmiastowe rozpatrzenie projektu #ZatrzymajAborcję!Treść petycji

Szanowny Panie Pośle/Szanowna Pani Poseł!

Z niepokojem przyjąłem wiadomość, że Komisja polityki Społecznej i Rodziny zwleka z rozpoczęciem prac nad projektem #ZatrzymajAborcję znoszącym możliwość zabijania dzieci ze względu na zły stan ich zdrowia. Opieszałość komisji jest tym bardziej rażąca, że do jej zadań należy zarówno dbanie o politykę prorodzinna, jak i zabezpieczanie praw osób niepełnosprawnych.

Wniesiony do Sejmu projekt w ciągu dwóch miesięcy poparło 830 000 Polaków. Jest to największa inicjatywa społeczna przeciw zabijaniu nienarodzonych, jaką przeprowadzono w naszym kraju. Obywatele chcą, aby posłowie dotrzymali danego im słowa, wysłuchali ich głosu i bez zbędnej zwłoki zakazali zabijania najsłabszych i najbardziej bezbronnych dzieci. Co 8 godzin w którymś z polskich szpitali w majestacie prawa zabijany jest mały niewinny człowiek. Aborcje eugeniczne są najbardziej brutalne ze wszystkich aborcji – wykonywane na dużych i znacznie rozwiniętych dzieciach – często w 6. miesiącu ciąży, bez podania dziecku znieczulenia. Z aborcji tych mogą się także urodzić żywe dzieci, których potem nie reanimuje się, ale czeka się, aż po wielu godzinach umrą. Ta sytuacja nie zmieni się, dopóki nie zostanie uchwalone prawo chroniące życie dzieci na etapie prenatalnym.

Apeluję zatem do Pani/Pana o złożenie i przegłosowanie wniosku formalnego o dodanie do porządku obrad komisji prac nad ustawą #ZatrzymajAborcję!


Imię i nazwisko

Adresaci petycji:

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
Borys-Szopa Bożena (PiS)
Kochan Magdalena (PO)
Matusiak Grzegorz (PiS)
Andruszkiewicz Adam (WiS)
Andzel Waldemar (PiS)
Augustynowska Joanna (PO)
Babiarz Piotr Łukasz (PiS)
Bartuś Barbara (PiS)
Borowiak Joanna (PiS)
Chrobak Barbara (Kukiz15)
Dobrzyński Leszek (PiS)
Drozd Ewa (PO)
Duda Antoni (PiS)
Duda Elżbieta (PiS)
Frydrych Joanna (PO)
Hanajczyk Agnieszka (PO)
Henczyca Bożena (PO)
Jaros Michał (N)
Jarubas Krystian (PSL-UED)
Klawiter Jan (niez.)
Kołodziej Ewa (PO)
Kozanecka Ewa (PiS)
Krupka Anna (PiS)
Krynicka Bernadeta (PiS)
Miller Rajmund (PO)
Mrzygłocka Izabela Katarzyna (PO)
Okła-Drewnowicz Marzena (PO)
Piechota Sławomir Jan (PO)
Porwich Jarosław (WiS)
Rosa Monika (N)
Rusecka Urszula (PiS)
Schmidt-Rodziewicz Anna (PiS)
Szramka Paweł (Kukiz15)
Szydełko Halina (PiS)
Ścigaj Agnieszka (Kukiz15)
Śniadek Janusz (PiS)
Świat Jacek (PiS)
Tomaszewska Ewa (PiS)
Wargocka Teresa (PiS)
Warwas Robert (PiS)