6800

podpisówDziękuję proboszczowi parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płocku za nieuleganie homopropagandzie!
Nawet tak wyjątkowy czas jak Święta Wielkiej Nocy jest dla środowisk LGBT okazją do odrażającej prowokacji.
W Wielką Sobotę w parafii Św. Maksymiliana Kolbego w Płocku miał miejsce zaplanowany z premedytacją incydent. Dwoje działaczy LGBT pojawiło się na święceniu pokarmów z umieszczoną w koszyku kolorową flagą – symbolem politycznego ruchu homoseksualnego. W kościele próbowali wetknąć flagi w Grobie Pańskim przygotowanym tradycyjnie na dni Triduum Paschalnego. Nie spodobało im się, że w dekoracji grobu wskazano homoseksualizm jako jeden z grzechów. Tamtejszy proboszcz odważnie stanął w obronie wiary i wyprosił prowokatorów ze świątyni. Zdążyli oni nagrać film, na którym widać, jak prowokują księdza i awanturują się w świątyni.
O sprawie szybko napisała „Gazeta Wyborcza”, która rozpoczęła szczucie na 70-letniego kapłana za to, że odważnie stanął w obronie katolickiej nauki o homoseksualiźmie. Współdziałanie lewicowych dziennikarzy i prowokatorów w płockim kościele wygląda na przemyślane i świadomie zaplanowane. Treść petycji

Czcigodny Księże Proboszczu!

Pragnę wyrazić swoje głębokie uznanie dla postawy Księdza podczas incydentu, który miał miejsce w parafii Świętego Maksymiliana Kolbego w Płocku.

Dziękuję za odważne i jednoznaczne stanięcie po stronie prawdy i obronę wiary katolickiej. Chylę czoła za ochronę przed profanacją świątyni, której Ksiądz jest pasterzem. Z serca dziękuję za waleczną obronę nauki Kościoła Katolickiego, który jednoznacznie określa, że praktykowanie homoseksualizmu jest jednym z grzechów wołających o pomstę do nieba.

Dziękuję za piękny przykład postawy chrześcijańskiej, która jest wzorem dla nas wszystkich - w obronie wiary musimy stawać zawsze i wszędzie, niezależnie od sytuacji.

Z wdzięcznością za to piękne świadectwo wiary,

Imię i nazwisko

Adresaci petycji:

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Libera Biskup Płocki
Wielebny Ksiądz Proboszcz Tadeusz Łebkowski